Xuất bản thông tin

Trường THCS Kim Sơn tổ chức kiểm tra học kỳ I- Năm học 2014-2015

Trường THCS Kim Sơn tổ chức kiểm tra học kỳ I- Năm học 2014-2015

Thực hiện công văn số 762/PGD&ĐT ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Phòng GD&ĐT Đông Triều; từ ngày 29/12/2014 đến hết ngày 31/12/2014 trường THCS Kim Sơn đã tổ chức kiểm tra học kỳ I- năm học 2014-2015 theo lịch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT.


           Theo lịch coi kiểm tra học kỳ I năm học 2014 - 2015, các khối 8, 9 sẽ làm bài kiểm tra các môn học vào buổi sáng các ngày 29, 30, 31/12/2014; các khối 6,7 sẽ làm bài kiểm tra các môn học vào buổi chiều các ngày 29, 30, 31/12/2014. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của PGD&ĐT, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn ra đề kiểm tra học kỳ I chung cho tất cả các môn học của các khối lớp và chỉ đạo giáo viên trong đơn vị đổi mới công tác ra đề kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, thống nhất qui trình và kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra theo ma trận đề đảm bảo các mức  độ: Biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao và tăng cường tích hợp liên hệ vận dụng vào thực tiễn. Công tác chỉ đạo coi, chấm kiểm tra học kỳ  được tiến hành vận dụng theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.

Học sinh nghiêm túc làm bài kiểm tra

            Trong các ngày kiểm tra, các em học sinh nhà trường đều có mặt đầy đủ, đúng giờ và nghiêm túc khi làm bài kiểm tra, không có trường hợp học sinh vi phạm quy chế. Các giám thị làm việc theo đúng tinh thần, trách nhiệm được phân công và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong các buổi coi, chấm kiểm tra.

           Hội đồng coi chấm kiểm tra học kỳ I- năm học 2014-2015 của trường THCS Kim Sơn đã diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

                                                                      Thùy Giang