Asset Publisher

THCS Kim Sơn hưởng ứng Kế hoạch số 113/KH-BGDĐT về thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015

THCS Kim Sơn hưởng ứng Kế hoạch số 113/KH-BGDĐT về thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015

Hưởng ứng Kế hoạch số 113/KH-BGDĐT về tăng cường chỉ đạo thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015, sáng ngày 08/4/2015, học sinh trường THCS Kim Sơn đã dự lễ phát động qua truyền hình trực tiếp của Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Đông Triều và tổ chức ký cam kết thực hiện quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em.


         Tới dự lễ phát động, có sự hiện diện của Ban giám hiệu nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh, toàn thể các thầy giáo cô giáo, các em giáo sinh thực tập tại trường và 312 em học sinh có mặt đông đủ.

         Sau phần truyền hình trực tiếp của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều, Ban giám hiệu nhà trường đã triển khai kế hoạch hành động thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh trường THCS Kim Sơn năm 2015, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm tới từng học sinh của nhà trường.

         Tiếp đó đại diện học sinh, cha mẹ học sinh của nhà trường đã phát biểu hưởng ứng Kế hoạch và 100% học sinh ký cam kết thực hiện quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em.

        Thông qua buổi Lễ phát động, cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh nhà trường nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc thực hiện tốt ATGT. Việc thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia khi ngồi trên xe máy, xe đạp điện không chỉ góp phần hạn chế được hậu quả của tai nạn giao thông mà còn xây dựng văn hóa giao thông, góp phần hình thành ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Qua đó, mỗi cá nhân không những nâng cao ý thức tham gia giao thông mà còn là những tuyên truyền viên tích cực tại cộng đồng dân cư, làm cho sức lan tỏa của những hành vi văn minh khi tham gia giao thông ngày càng thêm sâu rộng. Đây không chỉ là trách nhiệm của bản thân các em mà còn là của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

        Lễ phát động đã kết thúc với thông điệp với nhà trường là: Nhớ lời cô dặn " Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện"; đối với gia đình là:"Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ".  Đây là thông điệp hay, nhiều ý nghĩa, vừa khơi gợi tình thương yêu của cha mẹ đối với con cái trong gia đình, của thầy cô đối với học trò, vừa thể hiện trách nhiệm của thế hệ đi trước, của toàn xã hội đối với thế hệ tương lai của đất nước. 

                                                                  Thùy Giang